Archiv pro měsíc: Duben 2011


Shromáždění 9.11.2010

Zápis č. 12 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 9.11.2010

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Přítomno 54,23 % vlastníků

– výbor informoval o veškerých pracech proběhlých na rekonstrukci domu, o získání dotace Panel ve…

Read More »

Výbory 2011

(výbory se konají každé druhé úterý v měsíci kromě letních prázdnin od 19 hod v sušárně vchodu 3095/2)

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ VÝBORU:

Zápis č. 89 – 13.12.2011

– výbor projednal požadavek p. Putze na přehrazení chodbičky před pronajatými prostory na…

Read More »

Výbory 2010

(výbory se konají každé druhé úterý v měsíci kromě letních prázdnin od 19 hod v sušárně vchodu 3095/2)

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ VÝBORU:

———————————————————————

Zápis č. 81 – 14.12.2010

– výbor byl…

Read More »