Bezpečnostní fólie na skla oken bytu či rodinného domu

Kam fólii můžeme umístit

Stavebního sklo je možné opatřit samolepicí okenní polyesterovou fólií, která slouží jako zvýšená mechanická zábrana zpomalující vniknutí pachatele do objektu či automobilu. Dále zamezuje prohození cizích předmětů skleněnou plochou, jako jsou kámen, dlažební kostka, zápalné látky, výbušniny atd. Tam, kde jsou již namontovány mříže, lze zvýšit bezpečnostní účinek dodatečnou montáží fólie a zabránit tak zničení dalších předmětů. Bezpečnostní fólie dále chrání proti účinkům tlakové vlny, zpomaluje šíření požáru. Tento ochranný prvek tedy využijí také banky, pošty, byty, rodinné domy, komerční a průmyslové objekty, kanceláře, úřady či najde uplatnění v rámci vstupních prostor nejrůznějších budov.

Jak fólie vypadá

Bezpečnostní fólie je průhledná, čirá a obsahuje velmi vysoký filtr proti UV záření (99 %). Povrch fólie je odolný proti běžnému mechanickému i chemickému poškození při doporučené údržbě. Fólie s tloušťkou 0,3 mm má atest Státní zkušebny v kategorii stupně odolnosti – P1, P2 a P4. Tuto fólii dokonce akceptují všechny pojišťovny, ale pouze za předpokladu její odborné montáže, která dodržuje stanovený technologický. V případě profesionální montáže je samozřejmé, že fólie na skle či okně nesmí být vidět.

Bezpečnostní – ochranná fólie

Podskupinou bezpečnostních fólií jsou fólie ochranné, které jsou konstrukčně totožné, ovšem tenčí. Tyto fólie jsou taktéž čiré, průhledné s tloušťkou od 0,1 do 0,2 mm a používají se na místech, kde postačí skleněnou plochu ochránit před nechtěným, náhodným rozbitím. Ochranné fólie pak zabrání úrazům a poraněním od střepů z rozbité skleněné plochy. Zátěž fólie je 150–170 N/cm. Toto zabezpečení okenních ploch si naši zákazníci pořizují do bytů, rodinných domů, školek, škol, kanceláří, úřadů, nemocnic, na automobily, skleněné výplně dveří, vitríny, nábytkové stěny a zrcadla. Fólie je klasifikována dle normy EN 12600. Velmi často se s bezpečnostní – ochrannou folií setkáváme také v potravinářském průmyslu, kde je její aplikace vyžadována ve všech provozech, kde jsou okenní plochy v blízkosti dané technologie, manipulace a skladů. Je nepřípustné, aby byť jediný úlomek z rozbitého skla mohl při zpracování, balení a další manipulaci způsobit jakékoliv ohrožení na zdraví. Naše ochranné bezpečnostní fólie mají též atest zdravotní nezávadnosti. Ze slova:

ochranné folie bezpečnostní folie (odkazujte na: http://sunpro.cz/tonovani-autoskel/bezpecnostni-a-ochranne-folie/)

FOTO: https://ibb.co/kexUKS


„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain