Archiv rubriky: tepelná čerpadla


Výběr tepelného čerpadla ve čtyřech krocích

Vytápění a ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla je dnes velmi moderním a vysoce efektivním řešením při stavbě či rekonstrukci rodinného domu. Výrobce tepelných čerpadel De Dietrich nabízí ve svém programu hned několik variant a typů těchto zařízení. K vybrání toho správného pomohou čtyři zásadní kroky před samotnou realizací.

Příspěvek Výběr tepelného čerpadla ve čtyřech krocích pochází z HOME

Read More »

Úspora energie při vytápění domu s přispěním tepelného čerpadla

Při koupi nemovitosti nebo její rekonstrukci většina z nás zvažuje co nejšetrnější způsob vytápění a ohřevu vody. Ceny energií každoročně stoupají, a tak je investice do nákupu ekologického systému pro úsporu energií a nákladů domácnosti víc než na místě. Nejčastěji se rozhodujeme pro pořízení si tepelného čerpadla, solárního a topného systému, ale i dalších. Investice je […]

Read More »

Ušetřit náklady na vytápění může být snadné

Tepelná čerpadla se na českém trhu stávají stále oblíbenějším zdrojem tepla. Nejste pak závislí na dodávkách plynu nebo uhlí a získáte úsporný zdroj tepla do vašeho rodinného domu. Při výběru majitel domu zvažuje hned několik aspektů – náklady na vytápění, ekologii provozu, hlučnost, náročnost obsluhování a řadu dalších. Úspora energie je však stále tím hlavním kritériem, podle kterého se finálně rozhodnete.

Příspěvek Ušetřit náklady na vytápění může být snadné pochází z HOME

Read More »

Čím topit v dobře zatepleném rodinném domě?

Při výběru vytápěcího systému se většinou hodně počítá – výška investice, provozní náklady, návratnost… Protože potřeba tepla na vytápění je v ultranízkoenergetických (UND) a energeticky pasivních domech (EPD) velmi nízká, tradiční výpočty v nich mají jiné výsledky než v minulosti. Navíc peníze nejsou jediným faktorem, který je třeba při výběru zvážit.

Příspěvek Čím topit v dobře zatepleném rodinném domě? pochází z HOME

Read More »

Pořízením tepelného čerpadla ušetříte spoustu peněz za energie

Zoufáte si nad vysokými účty za energie a hledáte efektivní způsob, jak do budoucna citelně ušetřit? Změna dodavatele přinese do vašeho rozpočtu maximálně o několik tisícovek na víc. Mnohem větší úspory dosáhnete investicí do zateplení a výměny oken. Anebo výměnou zdroje tepla za moderní tepelné čerpadlo, které z 1kW příkonu elektrické energie dokáže získat až […]

Read More »

Výběru otopného systému věnujte velkou pozornost!

Teplo je v našem životě velmi důležitou veličinou, náklady na vytápění tvoří (vcelku logicky) jednu z nejvyšších položek rozpočtu většiny domácností. Proto věnují majitelé nemovitostí výběru otopného systému obvykle velkou pozornost. Většinou je základním ukazatelem ekonomické hledisko, ovšem dnes se přidává i hledisko ekologické. Jak si tedy stojí jednotlivé zdroje vytápění pod drobnohledem neznečištěného vzduchu?

Příspěvek Výběru otopného systému věnujte velkou pozornost! pochází z HOME

Read More »

Nová zelená úsporám tzv. kotlíkové dotace

Nová zelená úsporám tzv. kotlíkové dotace Zelená úsporám je programem životního prostředí ČR, který je zaměřen na podporu a poskytování dotací pro energetické úspory. V programu Zelená úsporám je podporováno nejen kvalitní zateplování rodinných i bytových domů, výměna oken a dveří, ale také náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje a účinná tepelná čerpadla. Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností. Nová Zelená úsporám 2016 Nová Zelená úsporám je oblíbeným dotačním programem, který je zaměřen na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. V aktuální době probíhají kontinuální výzvy umožňující žádat a čerpat dotace až do konce roku 2021. Třetí výzva, umožňující žádat a čerpat dotace, odstartovala 22. října 2015, je časově neomezená a o dotaci je možné žádat průběžně až do konce roku 2021. Nová Zelená úsporám má 11 základních pravidel Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, q mohou jimi být jak fyzické, tak i právnické osoby. Fyzické osoby nemohou zažádat o finanční podporu na výměnu kotlů na tuhá paliva provedenou po 15. červenci 2015 včetně tohoto dne. Pro tyto účely slouží tzv. Kotlíkové dotace. Žádat o dotaci je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 % výdajů a všechny vaše výdaje je nutné řádně doložit. Peníze jsou vypláceny po dokončení úsporných opatření. O příspěvek je možné zažádat zpětně, rozhodující datum pro stanovení způsobilosti výdajů je maximálně 24 měsíců před datem zaevidování žádosti. Na jeden rodinný dům lze uplatnit pouze jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory. Od podání žádosti do vyplacení dotace může uběhnout max. 9 týdnů. V Moravskoslezském a Ústeckém kraji budou dotace ještě výhodnější, jelikož budou pro majitele rodinných domků v těchto krajích zvýšeny o 10 %. V rámci rekonstrukce stačí dodržovat požadavky na technické parametry. Od roku 2015 je možné zažádat o dotace na menší energetické úpravy. Podmínkou je snížení spotřeby energie alespoň o 20 %. Výše dotace je vypočítána paušálem. Čím lepší bude konečný stav domu, tím vyšší bude jednotková dotace. Kotlíková dotace V rámci programu Zelená úsporám probíhají také tzv. kotlíková dotace. Díky kotlíkové dotaci je možné získat finanční příspěvek na výměnu starého kotle na pevná paliva za tzv. mikro-energetická opatření a tepelná čerpadla. Ministerstvo financí se tímto programem pokouší bojovat se znečištěným ovzduším, na němž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle. O Kotlíkovou dotaci je možné žádat na krajském úřadě od 30. září 2015. Výše dotací jsou odstupňovány podle typu nového kotle a podle umístění v rámci znečištěných oblastí. Na moderní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, na tepelná čerpadla (tepelné čerpadlo vzduch voda, země voda a voda voda) nebo plynové kotle je možné za splnění podmínek získat až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc korun. Dotaci tedy lze získat na: tepelná čerpadla včetně nákladů na jejich instalaci nové otopné soustavy rekonstrukci otopné soustavy mikro-energetická opatření na snížení energetické náročnosti budovy služby energetických specialistů projektová dokumentace O dotaci na nové moderní nízkoemisní kotle mohou žádat fyzické osoby, majitelé rodinných domů. O příspěvek je možné zažádat zpětně, rozhodující datum pro stanovení uznatelnosti nákladů a výdajů je od 15. července 2015. Vyplacení dotace bude probíhat zpětně, na základě předložení dokumentace o výměně kotle a dokladů o úhradě. Kupovaná tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu, která stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů. Pokud váš dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné zrealizovat dodatečná mikro-energetická opatření. Instalaci vašeho nového kotle na biomasu, solárního systému či tepelného čerpadla mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři. Mezi uznatelné náklady se započítávají také související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.

Příspěvek Nová zelená úsporám tzv. kotlíkové dotace pochází z Bydleni & Styl.cz

Read More »