Archiv rubriky: Zápisy ze shromáždění


Shromáždění 17.4.2018

Zápis č. 22 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 17.4.2018

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Přítomno 74,52 % vlastníků

Majitelé bytů obdrželi předem do schránek tyto materiály k řešení situace SVJ bez výboru…

Read More »

Shromáždění 27.2.2018

Zápis č. 21 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 27.2.2018

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Přítomno 58,24 % vlastníků

p. Drahoňovský seznámil majitele bytů se svou koncepcí řešení situace SVJ bez výboru – prověří…

Read More »

Shromáždění 5.2.2018

Zápis č. 20 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 5.2.2018

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Přítomno 51,79 % vlastníků

Výbor oznámil, v SVJ již není žádný byt v majetku SBDM.

Výbor seznámil přítomné s činností výboru v…

Read More »

Shromáždění 13.3.2017

Shromáždění 13.3.2017

Zápis č. 19 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 10.10.2016

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Přítomno 53,97 % vlastníků

Výbor předem rozeslal vlastníkům propočty variant možného snížení příspěvků…

Read More »

Shromáždění 13.3.2017

Shromáždění 13.3.2017

Zápis č. 19 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 10.10.2016

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Přítomno 53,97 % vlastníků

Výbor předem rozeslal vlastníkům propočty variant možného snížení příspěvků…

Read More »

Shromáždění 28.11.2016

Zápis č. 18 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 28.11.2016

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Předsedající shromáždění konstatovala shromáždění jako usnášeníschopné, jelikož byli přítomni vlastníci disponující 20870 hlasy…

Read More »

Shromáždění 28.11.2016

Zápis č. 18 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 28.11.2016

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Předsedající shromáždění konstatovala shromáždění jako usnášeníschopné, jelikož byli přítomni vlastníci disponující 20870 hlasy…

Read More »

Shromáždění 10.10.2016

Zápis č. 17 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 10.10.2016

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Přítomno 84,29 % vlastníků

– informace o činnosti výboru za 2015-2016, kvůli výskytu hlodavců je nutné neuchovávat ve sklepích…

Read More »

Shromáždění 28.11.2016- zápis v OR

Zápis

z mimořádného shromáždění

Společenství vlastníků Sněženková 3095, 3096, 3097, IČ: 26722135 (dále jen SVJ),

konaného dne 28.11.2016

v sušárně ( -2.PP společných částí domu) domu Sněženková č.p. 3095, Praha 10-Záběhlice

Program:

1…

Read More »

Shromáždění 10.10.2016

SHROMÁŽDĚNÍ 10.10.2016

Zápis č. 17 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 10.10.2016

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Přítomno 84,29 % vlastníků

– informace o činnosti výboru za 2015-2016, kvůli výskytu hlodavců je nutné…

Read More »