Ekologické a ekonomické čištění vody? S kořenovou čističkou je to možné!

Už jste slyšeli o kořenové čističce odpadních vod? Pokud ne, nejste sami. Ačkoliv byla první mokřadní čistírna vybudována již v roce 1901, většina lidí o tomto způsobu čištění dodnes mnoho neví. My vám ho nyní představíme.

Inspirace přírodou

Kořenová čistička, to je vlastně uměle vytvořený mokřad, v němž současně probíhá hned několik komplikovaných procesů biologických, fyzikálních a chemických. Samočistící vlastnosti mokřadů jsou všeobecně známé. Nejenže se tyto čističky inspirují procesy, které v přírodě běžně probíhají, ale přímo jich využívají. Zásadní hybnou silou jsou zde bakterie, živící se nečistotami obsaženými v odpadních vodách. Znečištěná voda putuje kořenovým filtrem, který je naplněný živnou půdou pro tyto bakterie, a celý systém doplňují kořeny rostlin. Ty mají na starosti oxidačně-redukční pochody a slouží také jako tepelný izolant, díky němuž bakterie přežijí chladnější měsíce.

Obavy hoďte za hlavu

Jestliže vás napadlo, že kořenová čistírna přece nemůže fungovat v zimě, kdy se rostliny nachází ve fázi vegetačního klidu, můžeme vás upokojit. Ty totiž mají v celém systému pouze podpůrnou funkci a čistička bude bez problémů plnit svůj úkol po celý rok, a to při jakékoliv koncentraci znečištění. K dalším obavám patří strach ze zápachu, který by umělé mokřady mohly generovat. Ani ten není oprávněný – vždyť kořenové čističky se kromě rodinných domů používají i při čištění odpadních vod z nemocnic či koupališť. Vysoká frekvence lidí, kteří se zde vystřídají, blízkostí čističky rozhodně nijak netrpí.

Opravdu se vyplatí

Vegetační čističky odpadních vod fungují šetrným a nízkonákladovým způsobem, přitom se však mohou chlubit vysokou účinností. Jejich energetické nároky jsou minimální, dokonce nevyžadují přísun elektřiny ani na čerpání vody, protože veškerou práci zastává gravitační síla. Také údržba, pokud ji tedy dlouhodobě nezanedbáváte, je velmi nenáročná. Nejlepších výsledků lze dosáhnout s koncepčním návrhem od renomované firmy se zkušeností v oboru, která vám vypracuje individuální plán na míru a zajistí kompletní realizaci. Takovým expertem je u nás společnost Grania s.r.o., jejichž čističek využívají nejen domácnosti, ale celé obce i průmyslové areály.


„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich