Hledáte specialistu na nadrozměrnou přepravu? Obraťte se na Easy Logistics

Občas se stane, že společnosti (výjimkou není ani soukromá osoba) potřebují přepravit nějakou zásilku, která však přesahuje standardní rozměry povolené zákonem. O nadrozměrné přepravě se mluví v okamžiku, kdy je délka soupravy větší než 16,5 metru, šířka větší než 2,5 metru a výška větší než 4 metry. Dále legislativa vymezuje i celkovou hmotnost. O nadrozměrný náklad se jedná také v okamžiku, kdy jeho celková hmotnost přesahuje 48 tun. V takovém případě je nezbytné požádat Ministerstvo dopravy České republiky o speciální povolení.

Proč se nadrozměrná přeprava řeší různými povoleními? Důvodů je hned několik. Jestliže jsou rozměry a váhy překročené, mohlo by dojít k poškození vozovky. Ovšem hlavní příčinou je bezpečnost, neboť nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu. Přeprava nadrozměrných zásilek by měla být svěřena do rukou specialistů, již mají potřebné prostředky a povolení.

Přeprava nákladů je časově náročná

Počítejte s tím, že přeprava nákladů je vskutku časově náročná. Jestliže tedy potřebujete přepravit obrovský náklad z jedné strany republiky na druhou, může to trvat i několik dnů. Přepravní firma naplánuje vhodnou trasu, sestaví časový plán a těmito dvěma věcmi se potom řídí. Nadrozměrná doprava je náročná i z hlediska financí, neboť je nezbytné zajistit speciální techniku, technický doprovod, upevnění nákladu, správní poplatky a podobně. Jestliže jste si mysleli, že pro odbornou firmu je nadměrná přeprava jednoduchá a rychlá, jste na omylu, jedná se vždy o velice složitý proces vyžadující pečlivou přípravu.

Kdo se na nadrozměrnou dopravu specializuje?

Jedním z profesionálů je společnost Easy Logistics, která má ve svém portfoliu služeb také kamionovou dopravu. Postará se o plánování cesty, zajištění všech náležitostí a povolení a o samotnou přepravu nadměrného nákladu.

 


„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde