Jak na instalaci bytových vodoměrů? Sami to nezkoušejte!

Nedílnou součástí vybavení každé domácnosti v bytovém domě je vodoměr. Jedná se o praktické zařízení, které slouží ke zjištění hodnot, jak velké množství vody doma spotřebujete. Na jejich základě se pak vyhotovuje vyúčtování. Bez správně fungujících vodoměrů se snadno může stát, že vám narostou náklady na provoz domácnosti, případně se dokonce můžete vystavit riziku sankcí ze strany kontrolních orgánů.

Je nutné zdůraznit, že bytové vodoměry nelze instalovat svépomocí, pokud k tomu sami nemáte potřebné znalosti a hlavně oprávnění. Montáž a výměny vodoměrů mohou provádět pouze kvalifikované osoby, které mají platné registrační osvědčení.

Jak vybrat firmu na instalaci?

Potřebujete-li si nechat nainstalovat, opravit či vyměnit vodoměr, vždy kontaktujte odbornou firmu. Ta musí mít zmíněné registrační osvědčení od metrologického úřadu. V opačném případě není oprávněná se zařízením manipulovat.

Montáž vodoměru má mnohá úskalí

Co by se mohlo stát, pokud byste vodoměr instalovali sami? Kromě problémů s úřady se často stává, že je vodoměr namontovaný špatně, načež následně chybně měří.

Další potíže jsou i s umístěním zařízení. Vždy totiž musí být ve správné poloze, jinak opět dochází k nepřesnému zjišťování spotřeby vody.

Důležité je i důkladné napojení na potrubí a správná instalace z hlediska proudění vody. Kvalitu měření v neposlední řadě ovlivní i těsnění. Nesmí dojít k situaci, kdy by byl příliš velký rozdíl v průměrech potrubí, což by znovu ovlivnilo přesnost měření.

Profesionály si pozvěte i na pravidelné revize

Bytové vodoměry se musí nejen odborně instalovat a měnit, nutná je rovněž pravidelná revize, na jejímž základě se zjišťuje, zda zařízení funguje správně. I tuto činnost je důležité přenechat profesionální instalační firmě.

Závěrem nutno dodat, že každý vodoměr má být zaplombovaný, aby se předešlo jeho zneužití a snaze úmyslně snižovat naměřené hodnoty.