Jak na měření a upravování pH půdy

Aby se rostlinám pěstovaným na naší zahradě dařilo, je třeba splnit několik požadavků. Kromě oslunění a zálivky je třeba znát zásadní údaj, kterým je Ph faktor půdy.

Jinými slovy to znamená, zda pěstovaným rostlinám prospívá půda neutrální, kyselá nebo zásaditá. Hodnota pH vyjadřuje chemickou reakci půdy, čili zda a v jaké míře je kyselá, zásaditá nebo neutrální. Tento ukazatel vypovídá o tom, kolik vápníku, obvykle ve formě uhličitanu vápenatého se v půdě nachází a je jedním z hlavních ukazatelů při rozborech půdy a jednou z nejdůležitějších vlastností.

Jak zjistit půdní reakci

Součástí agrochemických rozborů je i zjišťování půdní reakce. Ze vzorků půdy vyschlé na vzduchu se připraví suspenze a v ní se měří pH. Nejpřesnější je elektronické měření, které však vyžaduje profesionální vybavení. U stejně připraveného vzorku půdy si můžete stanovit hodnotu pH i sami pomocí tzv. indikátorových papírků. Zakoupit je lze ve specializovaných obchodech se zahrádkářskými potřebami. Musíte ale počítat se zjištěním pouze přibližné hodnoty, která bude mít odchylku cca 0,5 pH. Tento údaj je ovšem pro běžného zahrádkáře zcela postačující.

Postupuje se tak, že se odebere vzorek půdy, smíchá se s destilovanou vodou, řádně protřepe a nechá hodinu stát. Pak lakmusovým (indikátorovým) papírkem nebo pH metrem změříme pH roztoku.

Ideální pH půdy je v rozmezí 6,5 až 6. Vyšší dělá problémy kořenům při absorpci živin, nižší zase způsobuje výskyt samčích rostlin a vymývání živin.

Poznatky založené na zkušenostechJak na měření a upravování pH půdy

Nemusíte mít ani laboratoř ani kupovat indikátorové papírky a přesto lze velice jednoduše odhadnout půdní reakci na vaší zahradě podle výskytu plevelů. Například šťovík, přeslička nebo jitrocel rostou na kyselých půdách, kdežto na půdách zásaditých se zase daří komonici nebo hořčici.

Tímto jednoduchým způsobem můžete pH půdy buď upravit, nebo její reakci přizpůsobit pěstování rostlin.

Jak pH půdy upravovat

Vysoké pH snížíme přidáním masokostní nebo krevní moučky, případně vody s přídavkem octa nebo roztoku pH. Naopak nízké pH zvýšíme přidáním dolomitického vápence do půdy. Čím jemněji je nadrcený, tím lepší je lepší, neboť má větší povrch na reakci. V nouzi můžeme přidat malé množství hašeného vápna, nadrcených skořápek nebo jedlé sody.


„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde