Jak si půjčit peníze a neprohloupit

Víte, že bez půjčky to nejde, ale zároveň se bojíte, zda se rozhodnete pro tu správnou? Přemýšlíte, zda se vám u koupi auta více vyplatí leasing či půjčka? A nechcete platit zbytečné poplatky navíc? Podívejte se na následující možnosti.

Jen málokdo má takové štěstí, aby se někdy v životě nedostal do situace, kdy by musel zvážit využití půjčky či úvěru. Ušetřit si určité množství peněz v mnoha případech není v silách mladého člověka, který by však rád bydlel, užíval automobil a pod. A bez zcela nadbytečných nákladů na pronájem.

Najít optimální půjčku však není vždy úplnou hračkou. Nabídka je v dnešní době sice široká, avšak značně nepřehledná a její analýza vyžaduje větší množství vynaloženého času či konzultace s finančním poradcem. Důležité je vždy určit požadovanou sumu, kterou je potřebné si zapůjčit. Musí k ní být přidána určitá rezerva na další nepředvídatelné výdaje, avšak není vhodné si půjčovat příliš vysokou částku a zavazovat se k vyšším splátkám, než je ve skutečnosti potřebné.

Kalkulačky online

Při výběru optimální půjčky vám rovněž napomohou úvěrové a jiné kalkulačky, kterých je v dnešní době na internetu nadbytek. Je však vhodné ověřit si výsledky hned na několika z nich najednou. Nemusí totiž obsahovat veškeré produkty na trhu, jejich vyhledávací a srovnávací algoritmy nemusí být úplné, takže nemusí podávat přesný obraz zkoumané reality.

Kalkulačky jsou umístěné jak na webových stranách finančních institucí, tak i na stránkách věnujících se finanční tématice nebo přímo na webech specializovaných na srovnávání aktuálních nabídek. Po zadání vašich možností a představ získáte základní orientaci v tržní nabídce a víte, kterým směrem je pro vás nejlepší postupovat dále.

Jakou půjčku či úvěr zvolit?

Půjčku či úvěr se vyplatí hledat tak dlouho, dokud nejste úplně spokojeni. Samozřejmě za podmínky, že vám to dovolí váš čas, ale i zde by mělo platit pravidlo „pospíchej pomalu“. Zajímavou možností pro inspiraci pak například může být půjčka bez poplatku od mBank, jejíž podmínky si můžete zvýhodnit uzavřením pojištění schopnosti jejího splácení. Po uzavření této pojistné smlouvy totiž dosáhnete na podstatně výhodnější úrok, než je tomu bez jejího sjednání.

Sjednáte-li si toto pojištění, je vám poskytována suma ve výši od 10 000 Kč do 600 000 Kč s dobou splatnosti 12 až 84 měsíců a s úrokovou sazbou 7,9 % ročně. RPSN, tj. roční procentní sazba nákladů, je pak 13,36 % ročně. Není-li však toto pojištění schopnosti splácet uzavřeno, je vám poskytnuta stejná suma, tj. 10 000 Kč až 600 000 Kč, se stejnou dobou splatnosti, tj. 12 až 96 měsíců, avšak úrok již narůstá do výše 9,9 % ročně. RPSN pak naopak klesá na úroveň 10,36 % ročně, neboť v něm nejsou rozpuštěny náklady tohoto typu pojištění.

Plnění pojistného pak nastává po 30 dnech od vzniku nepříznivé životní události jako ztráta zaměstnání či pracovní neschopnost, a to ve dvojnásobné výši. Kromě výše vaší splátky obdržíte stejnou částku na váš účet bez podmínky jejího účelového využití. Za každý den hospitalizace pak získáte 10 % z výše vaší splátky. Pojistné plnění je pak vyplatitelné, a to zpětně za první měsíc.

Zvolit půjčku nebo leasing?

V dnešní době není lehké obejít se bez automobilu, takže si ho často musí zájemce pořídit prostřednictvím půjčky či leasingu, neboť dostatečná suma peněz v hotovosti není prostě dostupná. Časté dilema pak zní, zda je výhodnější právě půjčka, nebo leasing na auto. Nákup auta na leasing je velmi rozšířeným krokem, ale je velmi zajímavé, že i Česká leasingová a finanční asociace připouští, že lepší řešení může nezřídka představovat právě pořízení prostřednictvím úvěru namísto využití možnosti leasingu.

Mezi nevýhody leasingu se totiž řadí skutečnost, že až do ukončení leasingové smlouvy se auto nepočítá do vašeho majetku, ale zůstává stále ve vlastnictví leasingové společnosti, v případě jeho pořízení prostřednictvím půjčky se již naopak automaticky stává vaším majetkem. Auto pořízené na leasing také nemůžete zapůjčovat dalším osobám, neboť nepatří do vašeho vlastnictví, i přicházíte o bonusy za jízdu bez nehod v rámci povinného ručení. Náklady půjčky či leasingu však shodně můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání.

Finanční aspekty obou těchto produktů jsou velmi vyrovnané, avšak výhodou půjčky či úvěru je větší osobní svoboda ve využití finančních prostředků, protože ty, které nakonec můžete při koupi ušetřit, můžete využít dle své libosti. V případě leasingu se veškeré finance striktně dotýkají ceny automobilu a nelze část z nich použít odlišným způsobem.

Ať se rozhodnete jakkoliv, pamatujte však vždy na to, že spěchat je potřebné pouze pomalu.


„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich