Jak vybrat sídlo společnosti a zároveň docílit zefektivnění chodu vaší firmy? Jednou z ověřených cest je virtuální kancelář!

Jak vybrat sídlo společnosti s ohledem na co nejnižší náklady nutné ke každodennímu provozu vaší kanceláře? Pokud se pídíte po způsobech, kterými zefektivnit běžný chod vaší firmy, nabízí se vám hned několik možných způsobů, jak toho docílit. Některé jsou méně účinné, jiné přinášejí výrazně lepší výsledky. K jedné z osvědčených cest, která se hned z několika důvodů jeví jako smysluplná, patří bezesporu využití služeb některého z poskytovatelů virtuálních sídel. Proč tomu tak je a co od takového způsobu provozování byznysu můžete očekávat?

Jak vybrat sídlo společnosti a získat pro váš byznys ty nejlepší podmínky?

Pokud nejste ještě zkušený podnikatel a stojíte teprve na prahu svého snažení, měl byste v prvé řadě zjistit, co vůbec takové sídlo firmy obnáší i jaké základní náležitosti jsou s ním spojeny. A právě v tom by vám mohly být nápomocny informace obsažené v tomto textu.

Řekněme, že jste se již rozhodl a chcete zkusit podnikat za přispění virtuální kanceláře. Ještě než si však vyberete toho správného provozovatele, neváhejte si na něj vzít reference a snažte se o jeho podnikání získat co nejvíce relevantních informací! Jedině tak máte solidní šanci, že se vyhnete někomu neserióznímu a ušetříte si řadu zbytečných komplikací a starostí. Získat pro vaši společnost ten nejlepší dostupný servis je totiž velmi důležité.

Kvalitní zázemí a dobrá adresa jsou jedním ze základních předpokladů budoucího úspěchu, takže trocha opatrnosti je rozhodně na místě!

 

Nepodceňte význam dobré adresy!

Jedním z možných přínosů podnikání ve virtuální kanceláři je zisk „dobré adresy“, která může být vaší společnosti nápomocna jak při hledání klientů, tak při získávání nových obchodních partnerů. Budete-li například oficiálně sídlit v nějaké solidní čtvrti našeho hlavního města, získá váš byznys automaticky nádech vážnosti a serióznosti. Mnoha potenciálním zákazníkům se tak budete už na první dojem jevit jako firma úspěšná a to bez ohledu na to, zda se vám snad momentálně daří či nikoliv.

Aby byl efekt „dobré adresy“ pro vaše podnikání skutečně přínosný, vyberte si ji až po důkladném uvážení!

Existuje totiž celá řada míst, kde je koncentrace firemních sídel tak vysoká, že to u mnoha lidí může vzbudit určité pochyby. Sídlit ve stejné budově společně se stovkami dalších společností opravdu není nic, co by vám mohlo zvednout kredit. Dejte proto při výběru poskytovatele vaší virtuální kanceláře spíše přednost tomu, kdo vám bude schopen nabídnout takovou solidní adresu v lukrativní čtvrti, která není dalšími firmami doslova přecpaná. Bude to rozhodně působit důvěryhodněji.

Jen dobrá adresa vám úspěch nepřinese – nezapomeňte na služby!

Prestižní adresa může mít jistě svou hodnotu, o tom není pochyb. Sama o sobě však úspěch vašemu podnikání nezajistí. Proto až budete vybírat provozovatele vaší firemní kanceláře, krom adresy a počtu dalších společností, které na ní sídlí, řiďte se též množstvím doprovodných služeb, jež vám budou nabídnuty. Teprve jejich dostatečný rozsah a vysoká kvalita mohou mít na fungování vašeho byznysu skutečně pozitivní dopad. Na čem byste tedy měli trvat především?

1) Vyžadujte viditelně umístěnou jmenovku s názvem vaší společnosti a to přímo u vchodu do budovy, případně v recepci.

2) Fungující recepce s vyškoleným personálem, který obstará prvotní kontakt veřejnosti i úřadů s vaší firmou, musí být samozřejmostí.

3) Poskytovatel pro vás musí zajistit přebírání, ukládání a případně i přeposílání veškeré došlé korespondence a obstarat vám též telefonické a faxové spojení.

4) Požadujte také, aby byla k dispozici nějaká zasedací místnost pro případ vaší obchodní či úřední schůzky.

5) Chybět by neměly ani běžné kancelářské úkony, jejichž provedení vám provozovatel bude schopen zajistit. Jde hlavně o kopírování a skenování rozličných dokumentů, někdy i o výpomoc s fakturami či reklamními materiály.

Úspory mohou jít do desítek tisíc měsíčně!

O tom, že provozování byznysu za přispění virtuální kanceláře může mít pozitivní finanční dopady a dokáže celkově zefektivnit chod mnoha společností, zřejmě dnes pochybuje málokdo. Ušetřit lze nejenom za nájem skutečných kancelářských prostor, ale též na mzdách. Jedná se v současnosti o částky nezanedbatelné, které v součtu mnohdy dosahují i několika desítek tisíc korun měsíčně. Důležitý je také fakt, že se můžete věnovat podstatnějším záležitostem, než je zařizování a údržba kanceláře či hledání vhodných zaměstnanců. Jako živnostníkovi vám jistě úplně stačí starosti spojené s čím dál častějšími kontrolami ze strany nejrůznějších úřadů a času zpravidla nemáte nazbyt.

Pokud si vyberete skutečně kvalitního poskytovatele firemního sídla, můžete se většinou zabývat jen věcmi důležitými, věcmi přímo souvisejícími s podstatou vašeho podnikání. A o to jde především.

Kvalitní služby přinesou úspory času i financí, dobrá adresa přivábí klienty

Prestižní adresa dokáže v mnoha případech usnadnit obchodní styky, to je jistě fakt a důležitý bonus. Ovšem za podstatnější přínos lze považovat úspory času a financí. Rozumnou volbou provozovatele firemního sídla můžete tedy ušetřit čas i peníze a obojí pak využít ku prospěchu vašeho podnikání.

Zvládnete si nyní vybrat i bez cizí pomoci?

 


„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain