Linie a tvary v zahradě

Zahrada je jako každý zaplněný prostor souborem linií a tvarů. Vnímat tvary domu, stromů nebo zahradních staveb nám většinou nedělá problémy. Stává se ale, že si neuvědomujeme, jak důležité jsou linie a tvary při rozčlenění zahradního prostoru jako takového.

V zahradě můžeme kombinovat pravidelné a nepravidelné linie, což může být za určitých okolností i efektní. Problém je ovšem v tom, že i nepravidelné linie – křivky by měly mít jistou logiku, měly by být jasné a přesvědčivé. Jejich základem je snaha o přirozený, přírodě blízký dojem.

Rozvržením ploch, jejich tvary a použitými liniemi dáváme zahradě specifický tvar

Je to tedy velmi důležitá součást tvorby zahrady, která spolu s použitými rostlinami a materiály vytváří její celkové vyznění. Z možností lze využít geometrické uspořádání působící architektonicky, negeometrické-tvořené pomocí křivek (volný přírodní dojem), nebo kombinaci obou způsobů (zde je lépe, když jedna z forem převažuje).

Jeden geometricky řešený způsob je tvořen pravoúhlými cestami, odpočívadly a ploty. Trávník v takovém případě zůstává pravoúhlou zelenou plochou. Záhony jsou kruhové výseče v rozích trávníku. Ještě striktněji by působilo, pokud by nebyly použity ani motivy kruhu.

Geometrické členění, které je staré jako zahradní tvorba sama, se po období, kdy bylo u nás spíše na ústupu, vrací v nových moderních zahradách. Jeho různé formy bývají dnes založeny například na kontrastu geometrie a jisté divokosti výsadeb (například využívání dřevin, které ještě donedávna byly považovány za příliš obyčejné a nedostatečně dekorativní).

Pokud se zabýváme tvary a plochami, je třeba zmínit využití terénu

U svažitých zahrad je práce s terénem specifická a většinou nehrozí fádnost. Na rovinaté zahradě lze vytvořit terénní nerovnost formou umístění terénních vln a kopečků.

Podstatné je také umístění domu. Pokud je daleko od ulice, je nutné budovat dlouho přístupovou cestu a ztrácí se tak pocit soukromí. Když je dům blízko ulice, kde jsou často navíc i auta, je situace ještě horší, neboť kolem domu zůstávají menší hůře využitelné plochy.


„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich