výbory 2008

(výbory se konají každé druhé úterý v měsíci kromě letních prázdnin od 19 hod v sušárně vchodu 3095/2)

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ VÝBORU:

———————————————————————

Zápis č. 57 – 22.12.2008

– výbor rozhodl o…

Read More »

Zápis ze dne 11.11.2008

Zápis č. 8 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 11.11.2008

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Přítomno 83,26 % vlastníků

– přítomní byli informováni o činnosti výboru v r. 2008. Současně byli informováni o zajištění…

Read More »

Zápis ze dne 13.11.2007

ZÁPIS Č. 7 ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ SNĚŽENKOVÁ ZE DNE 13.11.2007

dle prezenční listiny přítomno: 51,91% vlastníků

– výbor informoval o současném počtu vlastníků a družstevníků, o své činnosti v roce 2007

– výbor seznámil přítomné s plánem…

Read More »