Plastová okna s inteligentním větráním vhodná i pro panelové domy

Generace inteligentních plastových oken vám pomůže zajistit ideální klima v interiéru, ať už jde o dům, byt v panelovém domě, administrativní objekt, výrobní halu nebo další nemovitosti.

SYNEGO 116. Pojďme se s ním seznámit.

Okno SYNEGO 116 je vyrobeno z vysoce kvalitního plastového profilu Rehau Synego 116. Díky stavební hloubce 116 mm a třem těsněním dosahuje vynikajících tepelně izolačních vlastností.

A jak nám zajistí ideální vnitřní klima a omezí vznik kondenzátu na povrchu okna?

Okno Synego 116 nám dovolí šetrně přivětrávat interiér pomocí patentovaného způsobu infiltrace. I když je okno zavřené, můžeme přes něj dopravit čerstvý vzduch. Ten je do interiéru přiváděn speciální klapkou vybavenou prachovým a pylovým filtrem. Než čerstvý vzduch doputuje přes široký izolovaný okenní rám mimo funkční spáru rámu a křídla až k již zmíněné větrací klapce, dojde k jeho částečnému předehřátí. Tento hygienický systém výměny vzduchu umožňuje přivést až 25 mnového vzduchu/hod (při rozdílu tlaků 50 Pa), je tedy ideálním řešením pro systémy podtlakového a hybridního větrání budov.

Výměna oken v panelovém domě

Další velkou výhodou tohoto systému je určitě jeho stavební hloubka 116 mm. Při výměně oken v panelových domech někdy může být nemožné osadit okna se standardní stavební hloubkou 70 až 86 mm, protože některé panelové domy mají zdi tvořené tzv. sendvičovou konstrukcí, ve středu této sendvičové konstrukce je izolant. A pozice osy kotvení oken se standardní stavební hloubkou může vycházet právě do tohoto izolantu, což značí samozřejmě velký problém. Naopak konstrukční hloubka oken Synego 116, již zmiňovaných 116 mm, nám umožňuje vysunout osu kotvení okna přimo do betonu, tedy až za izolant a problémy s kotvením tak obejít.