Příjmy a výdaje 1.1.-31.12.2017

Vše je vedeno formou střediskového hospodaření, tzn. z vybraných peněz za nájem si hradíme všechny opravy, nikdo nám nic nepřidá, nikomu nic neodvádíme. Případné dluhy neplatičů hradí ostatní nájemníci v objektu (platby za teplo, vodu atd...

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde