Rozhodujete se mezi dřevěnou a dřevoplastovou terasou? Poradíme vám

Při stavbě nové terasy nebo renovaci stávající je dobré zohlednit klimatické podmínky, které budou na použité materiály působit. Stejně tak je potřeba vědět, zda budoucí terasa bude krytá střechou, pergolou anebo zůstane odkrytá. Pro stavbu jsou rovněž důležité faktory jako možná maximální zátěž a předměty, jež budou na terase umístěny a používány. Podívejme se důkladněji na nejpoužívanější materiály, z nichž se terasy budují.

Mnohostranné využití dřevoplastu

Mezi nejpoužívanější materiály na stavbu teras se řadí dřevo a dřevoplast. Zdánlivě hodně podobné suroviny mají své charakteristické vlastnosti, s nimiž se u budování musí počítat. Dřevoplastové WPC terasy jsou barevně stálé, což znamená, že nešednou ani neztrácejí svoji barevnou patinu. Patří mezi nejbezpečnější materiály, oproti dlažbě, kameni a plastu na nich neuklouznete. Svou odolností a stálostí, kdy jim nevadí chlór, slaná voda a jiné tekutiny, spadají mezi nejčastější materiály používané i jako obložení okolí bazénů, koupališť a vodních ploch. Po výstavbě WPC terasy anebo jakéhokoliv prostoruz dřevoplastu už není třeba zvláštní údržba jako olejování, natírání a moření. V neposlední řadě je nutné zmínit, že WPC prkna se neštěpí, neodpadávají z nich žádné třísky ani kousky hmoty. Pro zájemce je k dispozici katalog a ceník WPC teras, díky němuž i pouhým pohledem poznáte, zda si vybrat dřevoplast nebo dřevo.

Dřevěné materiály mají svá specifika

Dřevěné terasy jsou čistě přírodního charakteru, jenž má svá specifika a určité rozdíly oproti dřevoplastu, kameni a dlažbě. Protože se jedná o přírodní materiál, mělo by se počítat s tím, že je o něj třeba pečovat. Tedy olejovat, případně mořit, natírat i lakovat. Ani to však většinou nezabrání ztrátě původní barvy. Komu nevadí jejich barevná nestálost a naopak vyzdvihuje jejich přirozený vzhled, bude nadšen z dřevěné terasy na zahradě, v patře domu nebo jeho okolí. Univerzální design předurčuje terasy ze dřeva k mnohostrannému využití na chalupách, budovách s dřevěnou fasádou, v běžných i energetických rodinných domech i veřejně užívaných stavbách. Cena dřevěné terasy bude vždy nižší než u WPC teras, avšak počítejte s výše zmíněnými rozdíly v údržbě a podobně.