Shromáždění 10.10.2016

Zápis č. 17 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 10.10.2016 Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10 Přítomno 84,29 % vlastníků - informace o činnosti výboru za 2015-2016, kvůli výskytu hlodavců je nutné neuchovávat ve sklepích...