Shromáždění 27.2.2018

Zápis č. 21 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 27.2.2018 Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10 Přítomno 58,24 % vlastníků p. Drahoňovský seznámil majitele bytů se svou koncepcí řešení situace SVJ bez výboru - prověří...