Shromáždění 5.2.2018

Zápis č. 20 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 5.2.2018 Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10 Přítomno 51,79 % vlastníků Výbor oznámil, v SVJ již není žádný byt v majetku SBDM. Výbor seznámil přítomné s činností výboru v...

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain