Třiďte kovový odpad a přispějte tak k ochraně životního prostředí

 

Třiďte kovový odpad a přispějte tak k ochraně životního prostředí

Třídění kovového odpadu má u nás bohatou tradici. Díky němu navíc přispíváme k ochraně životního prostředí. Při recyklaci kovového odpadu totiž ušetříme až 75 % energie. A to už rozhodně stojí za to, nemyslíte?

Třídění kovů je v České republice naprosto běžnou záležitostí. Do kovového odpadu patří téměř jakékoliv kovové předměty, jako například traverzy, kovové konstrukce, plechy, okapy, rámy od kočárků a jízdních kol, kovové ploty, tyče, plechovky od potravin nebo od kosmetiky a další. Kovu je kolem nás spousta. Proč bychom je tedy měli vyhazovat na skládku, když ještě mohou dále sloužit pro dobrou věc a mohou se ještě proměnit v další produkty? Navíc, tím, že budeme třídit kovy snížíme náklady na jejich výrobu.

Co není předmětem výkupu?

Kovové předměty můžete odevzdat v jakékoliv sběrně, která vykupuje kovový odpad. Ne vše, co vypadá jako kov, však sběrny skutečně přijímají. Například nádoby od chemikálií a potravin musí být čisté. Do sběrny také nenoste kombinované obaly, ve kterých je obsaženo tak málo kovu, že by se jejich zpracování nevyplatilo. V tomto případě se jedná o víčka od zavařenin, obaly od tavených sýrů a čokolád, víčka od jogurtů atd.

Co s kovem děje dále?

Kov je ve sběrnách dále tříděn a vyčištěn. Poté je zpracováván v hutích, kde je při velmi vysokých teplotách (kolem 1 800 °C) roztaven a sléván do forem, aby získal požadovaný tvar. Poté je dále používán k výrobě finálních produktů.

TSR Czech Republic, s.r.o.

Máte k dispozici kovový odpad? Odevzdejte ho ve sběrně, která se zabývá výkupem kovového šrotu a kovového odpadu, jako je například společnost TSR Czech Republic, .s.r.o. Stačí zvolit vám nejbližší pobočku. Více informací naleznete na www.tsrcr.cz.


„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich