Výparníky pro chladírenské technologie

Výparníky pro chladírenské technologie

Výparníky jsou jednou z nejdůležitějších součástí chladírenských technologií. V nabídce dodavatelů se vyskytují různé druhy výparníků, které slouží k přenosu tepla. Zákazníci by si měli v prvé řadě vždy ověřit, zda vybraný dodavatel je skutečně kvalitní a osvědčený, a to zejména dle referencí.

2 základní typy výparníků

Vzduchové výparníky se využívají pro chladící a mrazicí boxy nebo klimatizace výrobních prostor. Druhým typem výparníků jsou kapalinové, které se využívají pro průmyslové chladiče kapalin a chillery.

Úspora energie a ekonomika provozu

K tomu aby byla dosažena maximální úspora energie a ekonomika celého provozu, je nezbytná bezchybná instalace kompletní chladírenské technologie od prověřených montérů. Další úspory lze získat také třeba instalací elektronických expanzních ventilů do chladicího okruhu, rekuperačním výměníkem, případně Free-coolingem.

Elektronické expanziní ventily

Pro ekonomiku provozu a celkovou bezporuchovost jsou důležité tzv. elektronické expanzní ventily. Jejich hlavní výhodou je využití teplosměnné plochy výparníků, snížení doby chodu kompresorů a tím i snížení jejich opotřebení, zvyšují účinnost chladírenských technologií, provozní spolehlivost a v neposlední řadě také životnost celého zařízení. Elektronické expanzní ventily mohou pracovat s různými druhy chladiv, tato chladiva mohou mít široký rozsah výkonů. Celková úspora energie s elektrickými expanzními ventily je mezi 15% – 20% podle typu zvolené chladírenské technologie.

Rekuperace

Rekuperace se v dnešní době využívá hojně v mnoha průmyslových odvětví, v překladu slovo rekuperace znamená zpětné získávání tepla. Jak funguje rekuperace? Z chlazeného zařízení se odebírá teplo, které je za normální situace rozptýleno do okolí bez jakéhokoli dalšího užitku. Avšak pomocí rekuperace lze vcelku snadným způsobem část tepla získat zpět a využít k ohřevu teplé užitkové vody tzv. TUV.

V prvé řadě se do chladícího okruhu na výtlačnou stranu kompresoru přidá vhodně dimenzovaný výměník tzv. rekuperátor, v ten moment se stane to, že procházející přehřáté páry chladiva předají své teplo ohřívané vodě. Velkou výhodou je to, že nedojde ke kondenzaci, ale odebrané teplo pochází pouze z přehřátých par. Tento proces umožní ohřát vodu na teplotu, která může být v rozmezí od +40°C do +55°C.