Zápisy z mimořádných Shromáždění 2009

Zápis č. 10 z mimořádného Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 23.7.2009 Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10 - přítomní byli informováni o pokračujících jednáních se stavební firmou a o plánované rekonstrukci - přítomným byly...