Živá voda

Pitná a nezávadná voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává. Proto byl 22. březen vyhlášen za světový den vody. Důvodem je skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, resp. nemá k ní přístup.

Příspěvek Živá voda pochází z HOME


„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde