Archiv pro měsíc: Červen 2010


Zálohy vybírané v r. 2015

Název

Roční rozpočet

2015

Měsíční rozpočet

2015

Tvorba dlouhodobé zálohy na opravy

1 133 894

94 491

Příspěvek na správu- Rozvoj

100 620

8 385

Náklady na správu- dům

109 956

9 163

Pojištění domu

11 688

974

Náklady na teplo

591…

Read More »

Zápis ze dne 24.11.2009

Zápis č. 11 ze Shromáždění Společenství Sněženková ze dne 24.11.2009

Místo konání: sušárna Sněženková 3095, Praha 10

Přítomno 64.04 % vlastníků

– přítomní byli informováni o činnosti výboru v r. 2009. Současně byli informováni o způsobu…

Read More »