Recyklovatelný dům z biologického odpadu: Budoucnost bydlení?

Recyklace, třídění odpadu, využívání přírodních zdrojů a snaha o omezení použití chemikálií jsou dnes, vzhledem ke stavu našeho životního prostředí, nezbytností. Dánští architekti vytvořili první biologický dům svého druhu na světě.

Příspěvek Recyklovatelný dům z biologického odpadu: Budoucnost bydlení? pochází z HOME


„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde