SHZ hasí okamžitě a minimalizuje škody vzniklé hašením i požárem

DSCN0327Dojde-li k požáru, oheň se šíří velmi rychle. Během krátké doby pak v mnoha případech dochází ke zničení a ztrátě cenného majetku. Nebezpečí samozřejmě hrozí také osobám, které se v budově nacházejí. Zejména pro stavby jako jsou školy, obchodní centra, nemocnice atd., ve kterých se denně pohybují lidé, proto doporučujeme sprinklery. Požár totiž hasí okamžitě a škody jsou minimalizovány.

Sprinklery neboli SHZ patří mezi nejefektivnější požární zařízení, které ve většině případů dokonce vyžadují i pojišťovny.

Jak fungují SHZ?

Sprinklerové hlavice se otevírají vlivem vysoké teploty nad ohniskem požáru. Vzhledem k tomu, že se otevřou pouze hlavice, které se nacházejí v blízkosti požáru, a k hašení dojde okamžitě bez nutnosti zásahu člověka, dochází ke značné minimalizaci škod.

Kulturní památky jsou chráněny sprinklery povinně

Sprinklery jsou typicky instalovány do budov, kde se denně pohybují lidé. Jedná se zejména o obchodní centra, garáže, školy, nemocnice atd. Budovy, ve kterých se nacházejí kulturní památky, musí být dokonce vybaveny sprinklery povinně.

Projektování SHZ neboli požárních sprinklerů

Pokud se majitel budovy rozhodne pro instalaci SHZ, je třeba nechat si vytvořit projekt. Při projektování se berou v potaz podmínky budovy, možnosti dodávky vody i stupeň rizika. Sprinklery jsou typicky napojovány na vodovodní síť nebo mohou být vybaveny vlastní zásobní nádrží.

Sprinkplan s.r.o.

Projektové plány sprinklerů v ČR dodává například společnost Sprinkplan s.r.o. Projekty jsou řešeny dle technických norem, které si stanový zákazník a cílem každého projektu je navrhnout maximálně efektivní systém s minimálními pořizovacími i provozními náklady.